SZERVEZETFEJLESZTÉS

„Az emberek általában tartanak a változástól, mert félnek az ismeretlentől. A történelem legállandóbb vonása azonban az, hogy minden változik.” (Yuval Noah Harari).

A szervezetfejlesztés olyan feladat, amely a szervezetek életében minden pillanatban jelen van, hiszen a vállalkozások vezetői nap mint nap szemben találják magukat olyan helyzetekkel, kihívásokkal, feladatokkal, amelyek lehetőséget teremtenek az addigi működés, felépítés, gondolkodás átértékelésére, fejlesztésére, jobbítására. A meglévő értékek és erőforrások, valamint a versenyképesség megőrzése érdekében, elengedhetetlen lépést tartani mind a belülről mind a kívülről érkező változási igényekkel. A változtatási szükségletek volumenének, jellegének, időzítésének függvénye, hogy a szervezet optimálisan saját erőforrásait mozgósítja, vagy külső erőforrásokat vesz igénybe a változások, fejlesztések megvalósításához.

A Tréning-Tér elsősorban a szervezetek emberi erőforrásának, mint értékének megőrzését, fejlesztését, hatékony működését célzó szervezetfejlesztési kihívásokban nyújt támogatást partnereinek. Ez előfordulhat

 • olyan alakuló vagy kisebb méretű szervezetekben, ahol még nincs önálló HR munkatárs, vagy részleg, ezért hiányzik az emberi erőforrás menedzsmentet érintő szaktudás,
 • olyan HR munkatárssal rendelkező közepes vagy nagyobb méretű szervezetben, ahol nem elegendő a belső HR kapacitás bizonyos emberi erőforrás menedzsment feladatok elvégzésére,
 • amikor fontos az objektív „külső szem” bevonása a változtatási folyamatokba a „belső vakság” elkerülése érdekében.

Emberi erőforrás menedzsment szakterületeink:

Jellemző helyzetek, amelyekben támogatást nyújthatunk:

 • cég mérete növekszik vagy csökken, ami igényli a szervezeti struktúrát és a meglévő/hiányzó működési rendszereket érintő változtatásokat
 • generációváltás előtt áll a szervezet
 • a meglévő munkatársak szakértőkből vezetőkké válnak, de hiányoznak vezetői kompetenciáik
 • együttműködés helyett széthúzás jellemzi a szervezet munkatársait, részlegeit
 • nem elégséges a szervezet vezetőinek, munkatársainak felelősségvállalása, önállósága
 • hiányos az információáramlás a szervezetben
 • sok a konfliktus, és nem megfelelőek a konfliktuskezelési készségek
 • hiányzik a nyílt, egyenes, őszinte és ezáltal eredményes kommunikáció a szervezetből

HR AUDIT

A HR audit során szervezeti diagnózist készítünk, amely azt mutatja meg, hogy hol tart a szervezet, mi jellemez bennünket, milyen erősségeink, gyengeségeink vannak, milyen rendszerben működnek emberi erőforrásaink.

Kérdőíves, interjús illetve workshop módszerekkel feltérképezzük a szervezetben megnyilvánuló HR-stratégiát, azonosítjuk a napi szervezeti működést biztosító rendszereket és azok sajátosságait, elemezzük, hogy a meglévő HR stratégia, rendszerek és gyakorlatok mennyire támogatják a szervezeti célok megvalósítását.

A HR audit célja a szervezet átvilágítása, majd a feltárt állapotból kiindulva javaslattétel a szervezet céljaival összhangban lévő HR stratégia és HR rendszerek felépítésére és/vagy fejlesztésére.

SZERVEZETI KULTÚRA FELMÉRÉS

A szervezeti kultúra felmérés segítségével a vállalat vezetése teljes körű, reális képet kap a szervezetet jellemző kultúra összetevőiről, azok egymásra hatásáról; a szervezetben elfogadott értékekről, meglévő attitűdökről; a jellemző vezetési stílus és a munkahelyi légkör összefüggéseiről.

Használata különösen indokolt nagy szervezeti változások előtt vagy után; a szervezet stratégiai céljainak megfogalmazása előtt.

A felmérés során használt módszerek: standard és egyéni kérdőívek, interjúk.

KIVÁLASZTÁS (AC)

Az Assesment Center egy munkaerő kiválasztási módszer, melynek során a vizsgálandó személyek készségeikről és képességeikről, speciálisan kidolgozott szituációkban, egy szakértőkből álló bizottság előtt tesznek tanúbizonyságot.

A módszer során, melynek időtartama legtöbbször 1 nap, a jelöltek egyéni, páros és csoportos szituációs gyakorlatokban mutathatják meg kompetenciáikat.
A szituációkat a szakértők a betölteni kívánt munkakör követelményprofilja alapján állítják össze. Az értékelő bizottság tagjai közé a tanácsadó szakemberek mellett bevonjuk az alkalmazó cég képviselőit HR és szakmai területről egyaránt, mert így a jelöltekről saját maguk rögtön, első kézből szereznek tapasztalatot. Így a tanácsadó szakemberek véleménye mellett a cég saját szempontjai is teljes mértékben érvényesülnek.

Egy alkalommal 6 főnél több jelölt vizsgálata nem célszerű.

FEJLESZTŐKÖZPONT (DC)

Az Assessment Centerhez (AC) hasonló komplex vizsgálati módszer, mely több szempontból – akár több alkalommal is – vizsgálja a résztvevők olyan jellemzően vezetői és interperszonális képességeit, amelyekről csak gyakorlatok során lehet képet kapni.

A résztvevők legtöbbször a cégeknek olyan vezetői vagy szakemberei, akiknek fejlődése, fejlesztése a cég sikerességének szempontjából döntő fontosságú.
A DC eredménye támogatja más HR rendszerek működését, pl. a karrier-, és képzéstervezést.
A DC gyakorlatainak kialakításánál nagyon fontos, hogy legyen lehetőség minden résztvevő képességeinek felmérésére, teljesítményük összehasonlítására, és az értékelés alapján a fejlesztési célok megfogalmazására.

MUNKAKÖRELEMZÉS

A munkakörelemzés olyan emberi erőforrás menedzsment módszer, amely lehetővé teszi, hogy a szervezet munkaköreiről irányítottan gyűjtsük össze és rendszerezzük az információkat. A munkakörök elemzése kiindulópontja a munkafolyamatok és munkakörök fejlesztésének, optimalizálásának.

Először a munkakörelemzés célját kell meghatároznunk, mivel ez dönti el, hogy milyen adatokra lesz szükségünk, és milyen adatgyűjtési eljárásokat alkalmazunk. Cél lehet a munkaköri feladatok pontosítása, a munkakörök rangsorolása, munkaköri profilok kialakítása munkaerő toborzáshoz, kiválasztáshoz, valamint hasznos lehet teljesítményértékelési rendszerek, ösztönzési rendszerek kialakításakor, karriertervezéshez, utánpótlási tervekhez, szervezet korszerűsítés esetén.

KOMPETENCIARENDSZEREK

A szervezeti kompetenciák fejlesztésének alapja a szervezeti célok eléréséhez szükséges kompetenciák meghatározása és a meglévő egyéni kompetenciák állapotfelmérése.

A szükséges kompetenciák meghatározása és az egyéni kompetenciák felmérése kérdőíves módszerrel, interjúk, workshopok, brainstormingok segítségével történik, majd a felmérés alapján kialakítjuk a szervezet hosszú távú stratégiájának megfelelő kompetencia fejlesztési modellt.

TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT

A teljesítménymenedzsment eszközként szolgál a teljesítmény tervezésére, támogatására, értékelésére és növelésére.

Mindannyian eredményesebben és hatékonyabban működő szervezetet szeretnénk létrehozni. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy munkatársaink is mind produktívabban dolgozzanak. Szükséges a hatékonyság fokozásához, hogy a vállalat és az egyén stratégiai célkitűzései egy irányba hassanak. A teljesítménymenedzsment összekapcsolja a szervezet és az egyének céljait, amely lehetővé teszi a munkavállalók motiválását és személyes közreműködést biztosít a szervezeti célok elérésében.

Informális értékelés (szidás, dicséret, büntetés, jutalmazás) minden szervezetnél van, ez minden szervezeti kultúra része. Az informális értékelés rendkívül hasznos, azonban hátránya, hogy nincs rögzítve.
A formális értékelés (TÉR) rendszeres és szisztematikusan végrehajtott, dokumentált teljesítményértékelés. Bevezetésének fő célja általában a teljesítmény megerősítése, az elégedettség és a motiváció fokozása. A TÉR alapja az egyéni fejlesztési igények meghatározásának, szerepe van a karriertervezésben és a bérmegállapításban.

Teljesítményértékelési rendszerek fejlesztésekor az a célunk, hogy a vezetők kezébe egy, a gyakorlatban jól használható eszközt adjunk.

Jelentkezz most tréningjeinkre

„Ahova érdemes elmenned, oda nem vezet rövid út.”

Vavyan Fable

RÓLUNK MONDTÁK

“Életre szóló élményt kaptam ezen a hétvégi testet lelket töltő programon. Csodás helyen, jó emberekkel, Andi és András személyében fantasztikus trénerrel és házigazdával épültünk, fejlődtünk. Több önismereti programon vettem már részt, mégis ez a hétvége változtatta meg úgy a szemléletemet, hogy egy nagyon más (jobb) “szemüvegen” keresztül láthatom a világot. Óriási hála Nektek és minden Csoporttagnak! A legjobb döntés volt, hogy részt vettem.”

Héra Andi, Pécs

“Hatalmas élmény látni minden alkalommal, ahogy Andi vezeti a csoportot a cél felé, ha kell finoman, szinte észrevehetetlenül, vagy határozottan, tabuk nélkül. Az eredmény mindig mindenki számára a fejlődés, a komfortzónából való kilépés, a szembenézés saját magával…és hogy mi lehet a titok? Andiban a hatalmas szakmai tudás mellett ott van az a fajta tiszta jelenlét és a csoportra való rákapcsolódás, amivel az adott pillanatban mindig érzékeli, hogy mi a leghasznosabb a résztvevők számára.”

Szép Viktória, DRV Zrt. képzési szakértő és tréner

“Andinál nincs „instant” tréning, ha kell, akkor teljesen új tematika születik akár menet közben is. Ahogy az egyik műszaki területen dolgozó vezető kolléga mondta: „Ez a tréner csaj tényleg tud valamit!”

Szép Viktória, DRV Zrt. képzési szakértő és tréner

“Andi trénerképzője a szakmai tudás megszerzésén túl megmutatta azt is, hogy trénerként a legnagyobb erőforrásként önmagunkra kell támaszkodnunk. A kezdő és utána a haladó oktatáson egy gondosan felépített önismereti utat jártunk be, mely során nem csak megismertük, hanem a gyakorlatban meg is tapasztaltuk, hogy mi az, ami trénerként erősségünk lesz, illetve megtanultuk ezeket a kompetenciákat tudatosan használni.”

Szép Viktória, DRV Zrt. képzési szakértő és tréner

“…volt ott minden. A számunkra ismeretlen könyvből egy óra alatt történő tematika írástól kezdve az éjszaka összeállított tréningblokkon és annak pár óra alvás után történő megvalósításán át egészen a kamera előtt történő prezentálásig… Köszönöm Andi, hogy elvittél minket addig a bizonyos falig, erre már valóban lehet építkezni.”

Szép Viktória, DRV Zrt. képzési szakértő és tréner

„Napjainkban „óriási zaj” van a tréningek/képzések terén és pont emiatt nehéz rátalálni arra a képzőre, akire valójában szükség van és akinek összhangban van a küldetése az értékrendjével
és a tetteivel. Hálás vagyok, hogy Andreával és Orsolyával olyan szakmai kapcsolatot tudtunk kialakítani, amely megalapozta a hosszú távú szakmai együttműködésünket. Rendkívül magas szakmai tudás, kiváló kooperációs készség jellemzi az egész csapatot, bátran állítom az teljes management nevében…, – öröm az együttműködés!”

Nagy Attila, HR igazgató, DRV

Andrea felkészültsége és emberi kvalitásai magas szakmai színvonalú képzést tettek lehetővé számomra, ahol a gyakorlati oktatáson volt a fő fókusz. Ezzel minden esélyt megkaptam arra, hogy a jövőben a kapott tudást alkalmazva sikeres trénerként tevékenykedhessek. A képzés szakmaiságán túl az önismereti munka is nagyon hangsúlyosan megjelent.

Czirkos Orsolya, Nyelviskola-vezető

Andi egy nyíltszívű, őszinte, jó emberismerő és emberekkel nagyon jól együttműködni tudó tréner. Sikerei, és természetesen a képzések sikere is ebben rejlik. Egyedülálló módon tudta motiválni a képzésen résztvevő kollegáimat, és persze engem is.

Tökéletesen eltalálta az egyensúlyt az elméleti és gyakorlati képzések aránya között. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően nem csak szakmai, hanem személyes fejlődést is tapasztaltam mindannyiunkon. Ezúton is köszönöm munkáját!

Szabó Mihály, Termelési vezető, JOST Hungária
“Andiéknál nem első alkalommal jártam, így abban biztos voltam, hogy ezúttal is izgalmas hétvége vár rám támogató, szerető közegben. Ami azonban az önismereti elvonuláson történt, minden elvárásomat, előzetes elképzelésemet felülmúlta. Nagy felismerések, mély érzelmek, érdekes beszélgetések, nagyon erős feladatok jellemezték a programot finom ételekkel, sok nevetéssel, kellemes sétákkal és jógával megfűszerezve. Szívből ajánlom mindenkinek, aki nyitott arra, hogy jobban megismerje önmagát, akárhol is tart ezen az úton.”
Bencze Barbi, Sárvár

“A pécsi trénerképző felülírta a várakozásaimat! Sokat tanultam a tréneri munka kihívásairól, a szükséges kompetenciákról, és a módszertani alapokról. Rengeteget tanultam a csoporttól, és rengeteget tanultam magamról, a tematika az önismereti munkára is nagy hangsúlyt fektet. Mégis, ami miatt szívből ajánlom, és ami miatt egyedülálló ez a képzés, az Andi személyisége, hitelessége, transzparenciája, és adni akarása.”

Rajnai Edina, HR szakértő, Pécs
“Köszönöm azt a rengeteg tudást és tapasztalatot, amit a trénerképzés során megosztottál velünk úgy, hogy mindeközben magadból is adtál. Csodálatos ember, szakember vagy. Pillanatok alatt kovácsoltál a csoportból összetartó, baráti közösséget. Hálás vagyok Neked a megszerzett tréneri kompetenciákért, de leginkább azért az utazásért, amit az önismeret útján közben bejártam veled. Köszönöm a kapaszkodókat, amit útközben nyújtottál. Jó szívvel ajánlom bármelyik képzésedet!”
Hargitai Ildikó, MBA, coach, mentor, tréner, Pécs

“Több éves HR-es tapasztalattal a hátam mögött elérkezettnek láttam az időt, hogy tovább fejlesszem magam ezen a területen is. Célom volt, hogy belső oktatásokat, workshop-at eredményesebben tudjak majd megtartani. Anditól azonban többet is kaptam: ön- és emberismeretet. Köszönöm az egy évet, a sok közös tanulást és nevetést. Megosztom két legkedvesebb zsinórmértékemet, melyet elhoztam a képzésről: 1. Szeresd a tréningen résztvevőket! 2. Légy transzparens! Jó szívvel ajánlom a képzést.”

Schoblocher Péter, HR vezető, Pécs

“Azért jelentkeztem trénerképzésre, mert szerettem volna olyan eszközöket tanulni, amit az oktatói munkám során használhatok azért, hogy a megváltozott hallgatói igényekre reagáljak. A hallgatói visszajelzések rendkívül pozitívak voltak a félévemről, de ami ennél is fontosabb az talán a következő. Nem csak azt tanultam meg, hogyan reptethetek másokat, hanem én magam is megtanultam repülni. Nagyon köszönöm!”

Rácz-Putzer Petra, Phd, PTE

„Andi profi tréner, hiteles szakember, és mellette nagyszerű EMBER. Nagyon örülök, hogy tőle tanulhattam. A trénerképzéstől sokkal többet kaptam, mint egy újabb végzettséget. A képzés során összeállt a kép az eredményes és jó tréning részleteiről, önmagam jó működéséről, ami sokkal tudatosabbá és magabiztosabbá tesz a munkámban. Köszönök mindent!!!”

Héra-Tóth Andrea

I highly recommend Andrea and Krisztina for team training.  They have the ability to manage even the toughest groups, getting them to open up and actively participate.  When I first scheduled the training it was met with a lot of resistance.  After the first session, the entire team insisted on having more.

They provide professional and personable training and quickly connect with the group.  As a result, my team became more cohesive and effective managers.

Gabe Rozsa, General Manager

Andrea volt az, aki segített felismerni a rosszban is a jót. És ez nem egy sablon szöveg. Addig mindent úgy láttam, hogy „hogyan nem sikerülhet”. Aztán sikerült szemléletet váltanom. Sokáig így éltem, aztán jött egy rosszabb periódus, ami elmosta a pozitív énemet… De egy fordulópontnál újra visszatértem a korábban megtanultakhoz és újra talpra álltam belőle. Ez az igazi tanítás – ha a tanító nélkül később is újra tudod élni a dolgokat. Ehhez az kell, hogy ő ne csak mondja, sorolja, darálja…, de érezze, lássa és mutassa az utat. Mert ha egy utat így találsz meg, akkor bármikor vissza tudsz térni rá, még ha le is térsz róla olykor-olykor…

Gyivicsán Gábor, Value Stream Leader, Coloplast

HÍRLEVÉL

Kérjük iratkozzon fel hírlevelünkre.