A Tréning-TÉR Reziliencia Programja

Az elmúlt években a Covid – járvány, a háborús helyzet, valamint a gazdasági válság olyan mértékű instabilitást hozott az szervezetek, valamint a szervezetben dolgozó emberek életébe, amelynek általános következménye a munkateljesítmény visszaesése, termelési területeken a selejtszám növekedése, gyakoribb lett a demotiváltság, a feszültség, és akár egyfajta regresszió is megfigyelhető a munkatársak viselkedésében. Ezek a tünetek egyértelműen a munkaképesség visszaesését, és a reziliencia-szint csökkenését mutatják.
Ez inspirált minket arra, hogy a Reziliencia Programot létrehozzuk, mellyel – meglátásunk szerint – ezekben az időkben a legadekvátabb támogatást tudjuk adni a szervezeteknek, vállalkozásoknak, hogy működésük – munkavállalói oldalról – fenntartható legyen.

De mit jelent a reziliencia?

Tréning-TÉR Reziliencia ProgramjaA reziliencia egyfajta rugalmasságot, lelki ellenállóképességet jelent, amely, ha jellemző az egyénre/szervezetre, akkor kisebb az általános stressz-szint, a munkavállalók a környezeti hatások ellenére jól teljesítenek, elégedettek, és a kihívásokkal hatékonyan küzdenek meg.

A Reziliencia Program tartalma:

 • Online kérdőíves felmérés
  • A kérdőív felvétele
  • Elemzés – szervezeti és egyéni szinten
  • Visszajelzések elkészítése
 • Támogatás/Fejlesztés
  • Workshop, tréning
  • Mentoring

1. Online kérdőíves felmérés

1.1. A kérdőíves felmérés célja a szervezet mentális és fizikai erőforrásainak felmérése, a rizikó és protektív faktorok azonosítása, a munkavállalók munkaképességének vizsgálata, különös tekintettel az elégedettséget és a teljesítményt befolyásoló tényezőkre egyéni és szervezeti szinten.
A munkatársak a munkával, szervezettel, vezetéssel kapcsolatos elégedettségre, a stressz szintre, kiégésre, egészségi állapotra, lelki ellenállóképességre, egészségmagatartásra, munkavégző képességre vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívet online töltik ki.
A kitöltés előtt a Tréning-TÉR munkatársa tájékoztatja a felmérésben résztvevőket a felmérés céljáról, menetéről, a visszajelzés formájáról, valamint a támogatás lehetőségéről.

1.2. Az elemzés során megvizsgáljuk a szervezet működését befolyásoló tényezőket és azok kapcsolatát:

 • mennyire elégedettek a munkavállalók és mely faktorok hatnak legerősebben az elégedettségükre,
 • mennyire jó a kapcsolatuk egymással és a vezetőséggel,
 • milyen mértékű a stressz és kiégés veszélye a munkavállalók között, és milyen munkából, szervezetből eredő tényezők befolyásolják ezt,
 • milyen a munkavégző képességük, egészségi állapotuk,
 • milyen szintű a lelki ellenállóképességük.

1.3. Az elemzés során nyert adatokból a cég vezetése szöveges visszajelzést kap, amely részletesen és érthetően tartalmazza azokat az információkat, és lehetséges beavatkozási pontokat, melyek a fejlesztési terv alapját képezik.
A munkavállalók szöveges visszajelzést kapnak a vizsgálat személyes, rájuk vonatkozó eredményeiről. Az esetleges, cég működését jelentősen befolyásoló tényezők csak előzetes megállapodás után kerülnek beazonosítható módon továbbításra a cégvezetés felé.

2. Támogatás, fejlesztés

2.1. A workshop/tréning egyrészt árnyalja és mélyíti a diagnózist egyéni és csoportos szinten, másrészt a belső stabilitás megőrzését és visszaállítását szolgáló, különböző alternatívákat kínáló eszközöket és technikákat mutat be.
Ránézünk arra, hogy a belső stabilitás hiányát, a kihívást jelentő stresszt mi idézi elő, és az okok közül melyekre van ráhatása a munkatársaknak. Kiemelten foglalkozunk a belső stabilitást aláásó gondolkodásmóddal és energiakezelési szokásokkal.

2.2. A felmérés eredménye alapján határozzuk meg a workshop/tréning témáit, melyre néhány lehetséges példa:

 • Hogyan változtassunk a rossz (negatív következménnyel járó) szokásainkon? (A magatartás változás különböző stádiumában alkalmazható technikák)
 • Hogyan őrizzük meg a kiegyensúlyozottságunk a külvilág ijesztő történései ellenére?
 • Hogyan küzdjünk meg a mindennapi stresszorokkal? (Stresszkezelés kognitív technikái, relaxációs technikák)
 • Mit tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyünk? (Tények és tévhitek az egészséggel kapcsolatban. Mi miért fontos, hogyan használjuk a lehetőségeinket jól)
 • Hogyan küzdjünk a kiégés ellen? (Kiégést csökkentő egyéni és szervezeti fókuszú technikák)
 • Hogyan kezeljük a munkahelyi konfliktusainkat? (Kommunikáció, konfliktuskezelés)

A felmérés, valamint a workshopok/tréningek után láthatóvá válik, hogy mely kollégák tartoznak a fizikai és mentális egészség szempontjából magasabb kockázati csoportba. A magasabb kockázatú munkavállalók esetében a fejlesztés, az alacsonyabb kockázatú kollégák esetén a támogatás céljából lehetőséget kínálunk az életmód változtatás, mentális egészség fejlődésének előmozdítására mentoring formájában.
A mentoring során a munkatársat a workshopon összeállított akciótervének megvalósításában segítjük, amely egy pár alkalmas online tanácsadás formájában történik.

A workshop/tréning és a mentoring eredményeként a munkatárs:

 • Hatékonyabbá válik a munka területén
 • Nagyobb magabiztosságra tesz szert
 • Együttműködési készsége javul
 • Új perspektívát ismer meg, ami saját határait kitágítja, és segít a nehézségeinek leküzdésében
 • Stabilabb, egészségesebb, elégedettebb
 • És nem utolsósorban elkötelezettebb lesz.

3. Visszamérés, eredmények kimutatása

A fejlesztési időszak végén – 10-12 hónap elteltével – hasonlóan a kezdeti online felméréshez, újra válaszadásra kérjük a résztvevő munkatársakat, hogy lássuk a változást, ami a szervezet mentális és fizikai erőforrásait, a rizikó és protektív faktorokat, a munkavállalók munkaképességét, valamint az elégedettséget és a teljesítményt befolyásoló tényezőket illeti.

Jelentkezz most tréningjeinkre

„Ahova érdemes elmenned, oda nem vezet rövid út.”

Vavyan Fable

RÓLUNK MONDTÁK

“Hatalmas élmény látni minden alkalommal, ahogy Andi vezeti a csoportot a cél felé, ha kell finoman, szinte észrevehetetlenül, vagy határozottan, tabuk nélkül. Az eredmény mindig mindenki számára a fejlődés, a komfortzónából való kilépés, a szembenézés saját magával…és hogy mi lehet a titok? Andiban a hatalmas szakmai tudás mellett ott van az a fajta tiszta jelenlét és a csoportra való rákapcsolódás, amivel az adott pillanatban mindig érzékeli, hogy mi a leghasznosabb a résztvevők számára.”

Szép Viktória, DRV Zrt. képzési szakértő és tréner

“Andinál nincs „instant” tréning, ha kell, akkor teljesen új tematika születik akár menet közben is. Ahogy az egyik műszaki területen dolgozó vezető kolléga mondta: „Ez a tréner csaj tényleg tud valamit!”

Szép Viktória, DRV Zrt. képzési szakértő és tréner

“Andi trénerképzője a szakmai tudás megszerzésén túl megmutatta azt is, hogy trénerként a legnagyobb erőforrásként önmagunkra kell támaszkodnunk. A kezdő és utána a haladó oktatáson egy gondosan felépített önismereti utat jártunk be, mely során nem csak megismertük, hanem a gyakorlatban meg is tapasztaltuk, hogy mi az, ami trénerként erősségünk lesz, illetve megtanultuk ezeket a kompetenciákat tudatosan használni.”

Szép Viktória, DRV Zrt. képzési szakértő és tréner

“…volt ott minden. A számunkra ismeretlen könyvből egy óra alatt történő tematika írástól kezdve az éjszaka összeállított tréningblokkon és annak pár óra alvás után történő megvalósításán át egészen a kamera előtt történő prezentálásig… Köszönöm Andi, hogy elvittél minket addig a bizonyos falig, erre már valóban lehet építkezni.”

Szép Viktória, DRV Zrt. képzési szakértő és tréner

„Napjainkban „óriási zaj” van a tréningek/képzések terén és pont emiatt nehéz rátalálni arra a képzőre, akire valójában szükség van és akinek összhangban van a küldetése az értékrendjével
és a tetteivel. Hálás vagyok, hogy Andreával és Orsolyával olyan szakmai kapcsolatot tudtunk kialakítani, amely megalapozta a hosszú távú szakmai együttműködésünket. Rendkívül magas szakmai tudás, kiváló kooperációs készség jellemzi az egész csapatot, bátran állítom az teljes management nevében…, – öröm az együttműködés!”

Nagy Attila, HR igazgató, DRV

Andrea felkészültsége és emberi kvalitásai magas szakmai színvonalú képzést tettek lehetővé számomra, ahol a gyakorlati oktatáson volt a fő fókusz. Ezzel minden esélyt megkaptam arra, hogy a jövőben a kapott tudást alkalmazva sikeres trénerként tevékenykedhessek. A képzés szakmaiságán túl az önismereti munka is nagyon hangsúlyosan megjelent.

Czirkos Orsolya, Nyelviskola-vezető

Andi egy nyíltszívű, őszinte, jó emberismerő és emberekkel nagyon jól együttműködni tudó tréner. Sikerei, és természetesen a képzések sikere is ebben rejlik. Egyedülálló módon tudta motiválni a képzésen résztvevő kollegáimat, és persze engem is.

Tökéletesen eltalálta az egyensúlyt az elméleti és gyakorlati képzések aránya között. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően nem csak szakmai, hanem személyes fejlődést is tapasztaltam mindannyiunkon. Ezúton is köszönöm munkáját!

Szabó Mihály, Termelési vezető, JOST Hungária

“A pécsi trénerképző felülírta a várakozásaimat! Sokat tanultam a tréneri munka kihívásairól, a szükséges kompetenciákról, és a módszertani alapokról. Rengeteget tanultam a csoporttól, és rengeteget tanultam magamról, a tematika az önismereti munkára is nagy hangsúlyt fektet. Mégis, ami miatt szívből ajánlom, és ami miatt egyedülálló ez a képzés, az Andi személyisége, hitelessége, transzparenciája, és adni akarása.”

Rajnai Edina, HR szakértő, Pécs
“Köszönöm azt a rengeteg tudást és tapasztalatot, amit a trénerképzés során megosztottál velünk úgy, hogy mindeközben magadból is adtál. Csodálatos ember, szakember vagy. Pillanatok alatt kovácsoltál a csoportból összetartó, baráti közösséget. Hálás vagyok Neked a megszerzett tréneri kompetenciákért, de leginkább azért az utazásért, amit az önismeret útján közben bejártam veled. Köszönöm a kapaszkodókat, amit útközben nyújtottál. Jó szívvel ajánlom bármelyik képzésedet!”
Hargitai Ildikó, MBA, coach, mentor, tréner, Pécs

“Több éves HR-es tapasztalattal a hátam mögött elérkezettnek láttam az időt, hogy tovább fejlesszem magam ezen a területen is. Célom volt, hogy belső oktatásokat, workshop-at eredményesebben tudjak majd megtartani. Anditól azonban többet is kaptam: ön- és emberismeretet. Köszönöm az egy évet, a sok közös tanulást és nevetést. Megosztom két legkedvesebb zsinórmértékemet, melyet elhoztam a képzésről: 1. Szeresd a tréningen résztvevőket! 2. Légy transzparens! Jó szívvel ajánlom a képzést.”

Schoblocher Péter, HR vezető, Pécs

“Azért jelentkeztem trénerképzésre, mert szerettem volna olyan eszközöket tanulni, amit az oktatói munkám során használhatok azért, hogy a megváltozott hallgatói igényekre reagáljak. A hallgatói visszajelzések rendkívül pozitívak voltak a félévemről, de ami ennél is fontosabb az talán a következő. Nem csak azt tanultam meg, hogyan reptethetek másokat, hanem én magam is megtanultam repülni. Nagyon köszönöm!”

Rácz-Putzer Petra, Phd, PTE

„Andi profi tréner, hiteles szakember, és mellette nagyszerű EMBER. Nagyon örülök, hogy tőle tanulhattam. A trénerképzéstől sokkal többet kaptam, mint egy újabb végzettséget. A képzés során összeállt a kép az eredményes és jó tréning részleteiről, önmagam jó működéséről, ami sokkal tudatosabbá és magabiztosabbá tesz a munkámban. Köszönök mindent!!!”

Héra-Tóth Andrea

I highly recommend Andrea and Krisztina for team training.  They have the ability to manage even the toughest groups, getting them to open up and actively participate.  When I first scheduled the training it was met with a lot of resistance.  After the first session, the entire team insisted on having more.

They provide professional and personable training and quickly connect with the group.  As a result, my team became more cohesive and effective managers.

Gabe Rozsa, General Manager

Andrea volt az, aki segített felismerni a rosszban is a jót. És ez nem egy sablon szöveg. Addig mindent úgy láttam, hogy „hogyan nem sikerülhet”. Aztán sikerült szemléletet váltanom. Sokáig így éltem, aztán jött egy rosszabb periódus, ami elmosta a pozitív énemet… De egy fordulópontnál újra visszatértem a korábban megtanultakhoz és újra talpra álltam belőle. Ez az igazi tanítás – ha a tanító nélkül később is újra tudod élni a dolgokat. Ehhez az kell, hogy ő ne csak mondja, sorolja, darálja…, de érezze, lássa és mutassa az utat. Mert ha egy utat így találsz meg, akkor bármikor vissza tudsz térni rá, még ha le is térsz róla olykor-olykor…

Gyivicsán Gábor, Value Stream Leader, Coloplast

HÍRLEVÉL

Kérjük iratkozzon fel hírlevelünkre.