Tréneri készségek fejlesztése mindenkinek

A képzés célja, hogy felkészítse a résztvevőket egy interaktív tanulási folyamat vezetésére, amelyben az ismeretek átadása mellett a tréner a készségfejlesztés és az attitűd-váltás lehetőségét is képes megteremteni.

A résztvevők a képzés során ízelítőt kapnak többféle tréning tematikából. Így egy-egy napos kommunikációs, konfliktuskezelő, csapatépítő, vezetőképző tréning-blokk is részét képezi a tematikának.

A tréning fontos része a módszertani képzés; a résztvevők megismerik a jó tréning jellemzőit, a különböző feladattípusokat és azok levezetési gyakorlatát, a tréneri szerep sajátosságait, az igényelt tréneri kompetenciákat.

A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a tanult ismeretek gyakorlati hasznosítására és a visszajelzésre, korrekcióra.

Fejlődési területek:

 • önismeret
 • konfliktus-és stresszkezelés
 • prezentációs készségek
 • kommunikációs készségek
 • csoportdinamikai ismeretek
 • csoportvezetés

A képzés végére képes lesz különböző igényeknek megfelelő tematika összeállítására és a tréning megtartására, a csoportban zajló interakciók és kapcsolatok irányítására, a tréningrésztvevők bevonására, a tréningek során előforduló nehéz helyzetek, konfliktusok kezelésére.

Témakörök:

 • Önismeret – társismeret
 • Meggyőződések és értékek tisztázása, viselkedésünk alapjai, az egyéni előítéletek felismerése, kezelése
 • Prezentációs, kommunikációs és moderációs készségek fejlesztése
 • Érzelmi-indulati munka a csoportfolyamatokban
 • Konfliktuskezelés, nehéz helyzetek, problémás résztvevők kezelése
 • A tipikus emberi játszmák megélése a csoportokban, ezek felismerése, konfrontációk, játszmazárások
 • A tréneri felelősség kiterjedésének határai
 • Tréningtervezési alapelvek, gyakorlatok tervezése, a gyakorlatok hatásmechanizmusai, a játéktér határai, és a játéktár lehetőségei
 • Tréningforgatókönyv készítése, a tréning megvalósítása, visszajelzés, értékelés, elemzés, összegzés

A képzés engedélyszáma: E-001653/2017-D001