HR audit

HR_auditA HR audit során szervezeti diagnózist készítünk, amely azt mutatja meg, hogy hol tart a szervezet, mi jellemez bennünket, milyen erősségeink, gyengeségeink vannak, milyen rendszerben működnek emberi erőforrásaink.

Kérdőíves, interjús illetve workshop módszerekkel feltérképezzük a szervezetben megnyilvánuló HR-stratégiát, azonosítjuk a napi szervezeti működést biztosító rendszereket és azok sajátosságait, elemezzük, hogy a meglévő HR stratégia, rendszerek és gyakorlatok mennyire támogatják a szervezeti célok megvalósítását.

A HR audit célja a szervezet átvilágítása, majd a feltárt állapotból kiindulva javaslattétel a szervezet céljaival összhangban lévő HR stratégia és HR rendszerek felépítésére és/vagy fejlesztésére.